Maatregelen coronavirus (COVID-19)

Beste partner,

Sinds januari volgen wij als DEKRA zowel op groepsniveau als lokaal nauwgezet de evoluties inzake COVID-19. Een interne werkgroep, bestaande uit directie en preventieadviseurs, komt op reguliere basis samen om de nodige maatregelen te nemen ter bescherming van de gezondheid en ten einde de continuïteit van onze dienstverlening te garanderen.

De volgende maatregelen waren reeds in voege:

 • Verbod op reizen naar de risico gebieden
 • Terugkerende reizigers worden voor 14 dagen thuis geplaatst
 • Samenkomsten van grote groepen mensen vermijden
 • Video conference maximaal gebruiken voor meetings
 • Afficheren van hand- en andere hygiëne instructies; voorzien in ontsmettende gels etc.
 • Strikte procedure bij ziekteverschijnselen
 • Testen van het BCP gericht op worst case scenario van thuiswerk + aanschaf van bijkomende toestellen
 • Alle interne meetings en opleidingen zijn geannuleerd of vinden plaats via videoconference.
 • Het aankopen van milieustickers via onze DEKRA kantoren is tijdelijk niet mogelijk.
 • De bedrijfsrefter of -kantine zijn gesloten

Bij deze wensen wij u op de hoogte te brengen van de nieuwe maatregelen genomen door DEKRA n.a.v. de verscherpte maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad. Deze gelden vanaf 18 maart 2020 12u00 tot en met 5 april 2020 – bovenop de bestaande maatregelen:

 • Voor de experten / inspecteurs beschouwen we beeld, desk, video expertise als de standaard. In uitzonderlijke of dringende gevallen kunnen andere vormen van expertise of inspectie plaatsvinden, mits in achtneming van de nodige preventiemaatregelen.
 • Alle medewerkers die de mogelijkheid hebben om thuis te werken, werken thuis.
 • De DEKRA drive-in locaties worden gesloten.
 • DEKRA People consultants werken van thuis uit en volgen de interne richtlijnen van de klant. DEKRA voorziet in apparatuur indien nodig.

Dankzij onze professionele tools zoals het gebruik van i2i en Voice Analyse, kunnen wij onze dienstverlening van expertises blijven garanderen!

Het basisprincipe blijft dat wij u als klant en uw klanten zo goed mogelijk blijven bedienen in deze moeilijke periode.

We danken u voor uw vertrouwen en wij trachten om ook tijdens deze uitdagende tijden de best mogelijke dienstverlening te bieden aan onze klanten.