Maatregelen coronavirus (COVID-19)

Beste partner,

Sinds januari volgen wij als DEKRA zowel op groepsniveau als lokaal nauwgezet de evoluties inzake COVID-19. Een interne werkgroep, bestaande uit directie en de preventieadviseur, komt op reguliere basis samen om de nodige maatregelen te nemen ter bescherming van de gezondheid en ten einde de continuïteit van onze dienstverlening te garanderen.

Vanaf 11 mei zal DEKRA geleidelijk en gefaseerd capaciteit bijschakelen in functie van de herneming van de economische bedrijvigheid; experten, inspecteurs en consultants zullen opnieuw op locatie gaan en onze kantoren zullen heropend worden voor bepaalde activiteiten. Vanaf die dag kan u dan opnieuw milieustickers kopen en een afspraak vast te leggen bij onze drive-ins. Uiteraard doen we dit enkel als dit op een veilige manier kan voor onze medewerkers, onze klanten en onze partners. De DEKRA-kantoren zijn dus tegen de heropeningsdatum aangepast en uitgerust met onder andere plexi-schermen, capaciteitsbeperkende maatregelen, ontsmettingsmiddelen en een regelmatige grondige reiniging. Onze medewerkers kunnen zo in veilige omstandigheden werken, en onze partners en bezoekers krijgen op onze locaties de best mogelijke dienstverlening in veilige omstandigheden.

Het spreekt voor zich dat onze activiteiten gefaseerd opnieuw opgestart zullen worden, en tijdens deze transitie zorgen onze digitale tools zoals i2i en de virtuele drive-in voor de continuïteit die u als partner sinds het begin van de crisis van ons mocht ervaren.

We danken u voor uw vertrouwen en wij trachten om ook tijdens deze uitdagende tijden de best mogelijke dienstverlening te bieden aan onze klanten.