Schatting van vastgoed

Waardebepaling van onroerend goed

Taxatie van vastgoed

U kunt onze expertise aanwenden voor de schatting van landeigendommen, retailpanden, industriële panden, projectgronden, horeca,… Diverse schattingen behoren tot onze expertise zoals het bepalen van verkoopwaarde, heropbouwwaarde, executiewaarde, huurwaarde, exploitatievergoedingen...

Wij voeren schattingen uit bij o.m. aan- of verkoopbeslissingen, schatting voor inbreng in vennootschap, aanslag van successierechten, hypothecaire kredieten en bepaling van de verzekerde kapitalen.

Om de waarde van het pand te bepalen, evalueren we het tijdens een plaatsbezoek op alle mogelijke vlakken: bouwfysisch, graad van afwerking, ligging, mogelijkheden, onderhoud, energieprestaties… Daarnaast brengen we ook de waarde van panden in de buurt en de marktevolutie in rekening.

Op basis van deze gegevens maken wij een gedetailleerd schattingsverslag op dat gebruikt kan worden door verzekeraars, financiële instellingen, rechtbanken, vennootschappen, zakenkantoren, overheden,...

Meer informatie over onze vastgoedschattingen?

Contacteer ons

DEKRA Belgium NV - Afd. Non-Automotive Expertise

Port Arthurlaan 16

9000 Gent

+32.9.255.58.20
separator