Uw browser is verouderd.

DEKRA werkt samen met consortium aan de ontwikkeling van een nieuwe standaard

Nieuwe standaard voor veilige en beveiligde vrachtwagenparkings

6. nov 2018

Europa implementeert binnenkort een nieuwe standaard voor veilige en beveiligde vrachtwagenparkings. Op 6 november 2018 legde EU-commissaris voor vervoer Violeta Bulc de nieuwe norm en de begeleidende studie voor aan het Europees Parlement. De DEKRA-experten werkten mee aan het opstellen van de vereisten en hebben dankzij hun knowhow inzake vervoer en certificering sterk bijgedragen aan het hoge veiligheids- en beveiligingsniveau dat de nieuwe standaard biedt.

Safe and Secure Truck Park Area (SSTPA)

  • EU-commissaris Violeta Bulc presenteert nieuwe standaard en begeleidende studie aan het Europees Parlement
  • Europese bescherming voor chauffeurs, goederen en voertuigen
  • Onafhankelijke audits garanderen hoge standaarden in heel Europa

De standaard ‘Safe and Secure Truck Park Area (SSTPA)’ moet ervoor zorgen dat vrachtwagenchauffeurs in heel Europa in de toekomst hun wekelijkse rusttijden in een veilige omgeving kunnen doorbrengen. De norm beschermt niet alleen goederen en voertuigen, maar zorgt er ook voor dat de chauffeurs geen fysiek gevaar lopen. Transportverenigingen, vervoersdeskundigen en DEKRA – in haar hoedanigheid van certificeringsbedrijf – sloegen de handen in elkaar om deze standaard voor de EU te ontwikkelen.

"Deze standaard is een belangrijke stap naar betere werkomstandigheden voor de chauffeurs en een betere beveiliging van hun lading", verklaarde Lothar Weihofen, hoofd van de afdeling DEKRA Business Assurance, bij de presentatie van de nieuwe standaard in Brussel. "Een belangrijke factor voor de succesvolle implementatie ervan is de neutrale audit en certificering van rustfaciliteiten door een onafhankelijke derde partij om een consistent hoog niveau van veiligheid en beveiliging in heel Europa te bereiken

DEKRA had al ervaring in dit domein, omdat het enkele jaren geleden een proef- en onderzoeksproject had uitgevoerd voor de EU en had meegewerkt aan het opstellen van de oude ‘EU Label’ criteriumcatalogus voor veilige en beveiligde vrachtwagenparkings. De standaard met zijn verschillende niveaus van voorzieningen werd voortdurend herzien en verfijnd dankzij de regelmatige evaluatie van de algemene resultaten door DEKRA en de kennisuitwisseling tussen de leden van de European Secure Parking Organisation (ESPORG).

De SSTPA-standaard werd al geïmplementeerd op verschillende pilootvrachtwagenparkings, zoals in Béziers in Zuid-Frankrijk, Barcelona in Spanje en Lugoj in Roemenië. Deze parkings bieden een vastgelegd minimumniveau van voorzieningen op het vlak van catering, sanitair, verlichting, videobewaking en beveiliging.

Contact:

Tilman Vögele-Ebering

separator
+49.711.7861-2122
Terug naar overzicht