12 Stellingen over EV-batterijen

23 apr 2024

Ondanks de toegenomen interesse in EV’s (Elektrische voertuigen), bestaan er nog steeds talloze mythes en misvattingen over hun centrale component - de batterij. Deze mythes kunnen verwarring veroorzaken bij potentiële kopers van EV's en vormen een uitdaging voor verkoopafdelingen die verantwoordelijk zijn voor het leveren van de juiste informatie aan klanten. In dit artikel willen we deze mythes ontkrachten en een licht werpen op de ware aard en capaciteit van EV-batterijen.

Mythe 1: EV-batterijen hebben een korte levensduur

Eén van de meest wijdverspreide mythes over EV's, is de overtuiging dat batterijen een korte levensduur hebben. In tegenstelling tot deze misvatting zijn moderne EV-batterijen ontworpen om een aanzienlijk aantal jaren mee te gaan. De typische EV-batterij kan honderden oplaadcycli aan voordat de capaciteit begint af te nemen. Verschillende factoren beïnvloeden de levensduur van de batterij, waaronder het onderhoud, de oplaadgewoonten, het weer en de temperatuur.
De mythe van de korte levensduur van batterijen komt vaak voort uit ervaringen met oudere batterijtechnologieën, zoals die gebruikt werden in de eerste generaties hybride voertuigen. De moderne lithium-ion-accu's zijn echter veel duurzamer en ontworpen voor langdurig gebruik.

Factoren die de levensduur van batterijen beïnvloeden

De levensduur van batterijen wordt beïnvloed door verschillende factoren, zoals de oplaadsnelheid, de ontlading en de temperatuur. Inzichten in deze factoren kunnen EV-rijders helpen om de levensduur van hun EV-batterijen te maximaliseren.

Mythe 2: EV-batterijen zijn schadelijk voor het milieu

Een andere veel voorkomende mythe is dat EV-batterijen schadelijk zijn voor het milieu vanwege hun productieprocessen en recycling methoden. In werkelijkheid is de impact van EV-batterijen op het milieu veel minder schadelijk dan die van voertuigen met conventionele verbrandingsmotoren.

De impact op het milieu

Uiteraard gaat de productie van EV-batterijen gepaard met de ontginning van grondstoffen en energieverbruik. De totale impact op het milieu is echter aanzienlijk lager dan die van traditionele voertuigen. Bovendien wordt deze impact nog verder verminderd door de voortdurende vooruitgang in duurzame productiemethoden en batterijrecycling.

Recycling en duurzaamheid

De auto-industrie werkt actief aan de ontwikkeling van duurzame productiemethoden en recyclingprogramma's. Veel fabrikanten van EV's zetten zich ook in om hun CO2-voetafdruk te verkleinen en een verantwoorde recycling van gebruikte batterijen te bevorderen.

Mythe 3: EV-batterijen zijn sneller vatbaar voor brand en explosies

Veiligheidsoverwegingen vormen een belangrijke barrière voor het rijden met een EV, omdat sommigen geloven dat EV-batterijen vatbaarder zijn voor brand en explosies. Deze bezorgdheid is echter grotendeels ongegrond.

Veiligheidsvoorzieningen en testprocedures

EV-batterijen zijn uitgerust met meerdere veiligheidsvoorzieningen om oververhitting, kortsluiting en andere potentiële gevaren te voorkomen. Bovendien ondergaan alle EV’s uitgebreide testen en veiligheidsprocedures.

Statistieken

Statistisch gezien hebben EV’s uit de crashtests resultaten laten zien die vergelijkbaar zijn met, of beter zijn dan, traditionele voertuigen met verbrandingsmotoren. Opvallende incidenten van batterij-gerelateerde branden zijn zeldzaam, maar krijgen vaak veel media-aandacht, ook omdat ze spectaculair zijn.
Want neen, EV’s gaan niet sneller branden dan conventionele voertuigen. Wat wel waar is, is dat wanneer ze in brand vliegen, ze moeilijker te blussen zijn. Dat laatste is wel een aandachtspunt, waar verder vooruitgang op vlak van veiligheid aan de orde is.

Mythe 4: Het vervangen van een EV-batterij is duur

De ongenuanceerde misvatting dat het vervangen van een EV-batterij buitensporig duur is, is een andere mythe die potentiële kopers ontmoedigt. Hoewel het waar is dat het vervangen van een EV-batterij duur kan zijn, is het essentieel om de factoren te begrijpen die deze kosten beïnvloeden.

De vervangingskosten

De kosten voor het vervangen van een batterij kunnen aanzienlijk variëren, afhankelijk van het automerk, het model, de batterijcapaciteit en de beschikbaarheid. Het is van cruciaal belang om de mogelijke vervangingskosten te onderzoeken en te plannen.

Factoren die de kosten beïnvloeden

Verschillende factoren, zoals de vooruitgang in batterijtechnologie en grotere productievolumes, dragen bij tot het verlagen van de prijzen van EV-batterijen. Dit betekent dat de kosten van een batterijvervanging na verloop van tijd zullen dalen.

Mythe 5: EV-batterijen presteren slecht bij koude temperaturen

Sommigen geloven dat EV's slecht presteren in koude klimaten omdat de batterij minder goed presteert bij lage temperaturen. Hoewel extreme koude de efficiëntie van de batterij kan beïnvloeden, zijn moderne EV's uitgerust met functies om deze uitdagingen aan te gaan.

Prestaties in koude klimaten

EV's zijn ontworpen om in verschillende temperaturen te rijden, inclusief koude klimaten. De efficiëntie van de batterij neemt inderdaad af bij extreme koude temperaturen. Versta daarmee bijvoorbeeld dat de reikwijdte van een EV aanzienlijk lager is bij koude temperaturen, of dat het voertuig trager oplaadt bij koude temperaturen. Maar de degradatie van de batterij is net minder in koudere klimaten dan in warme klimaten. Een batterij gaat in een koud klimaat dus langer mee in de tijd..

Tips voor efficiënt gebruik in de winter

Om de efficiëntie van EV's in de koude te maximaliseren, kunnen bestuurders de EV voorverwarmen terwijl het nog aangesloten is om te laden. Andere maatregelen zijn bijvoorbeeld het aanhouden van een gematigde rijsnelheid en het gebruik van stuur- en stoelverwarming om de verwarming te verminderen.

Mythe 6: EV-batterijen verliezen snel hun capaciteit

De perceptie dat EV-batterijen na verloop van tijd snel capaciteit verliezen is een punt van zorg voor potentiële kopers. Hoewel enige degradatie onvermijdelijk is, is het meestal een geleidelijk proces.

De degradatie van batterijen

De degradatie van de batterij is een natuurlijk onderdeel van de levenscyclus. De snelheid waarmee de prestaties afnemen, variëert echter afhankelijk van factoren zoals temperatuur, laadgewoonten en de chemische samenstelling van de batterij.

Opties om de batterij langer ‘gezond’ te houden

Eigenaars van EV’s kunnen verschillende maatregelen nemen om de gezondheid van de batterij te verlengen, zoals het gebruik van snelladers beperken, het vermijden van diepe ontladingen, de batterij niet overladen en in de zomer in een schaduwrijke omgeving te parkeren. Autofabrikanten ontwikkelen ook voortdurend slimmere batterijbeheersystemen om de levensduur van de batterij te optimaliseren.

Mythe 7: Alle EV-batterijen zijn hetzelfde

Niet alle EV-batterijen zijn op dezelfde manier ontworpen en er zijn aanzienlijke verschillen in de batterijsoorten en -chemie.

Variaties in batterijtypes

EV's zijn uitgerust met verschillende soorten batterijen, waaronder lithium-ion, solid-state en zelfs brandstofcellen. Elk type heeft zijn sterke en zwakke punten en beïnvloedt factoren zoals actieradius, oplaadsnelheid en prijs.

De juiste EV kiezen

Wanneer u overweegt om een EV te kopen, is het van cruciaal belang om meer te weten te komen over de specifieke batterijtechnologie die gebruikt wordt en vervolgens te evalueren hoe deze aansluit bij uw rijbehoeften en prioriteiten.

Mythe 8: EV-batterijen zijn gevaarlijk bij ongevallen

Een veel voorkomende misvatting is dat EV-batterijen onvoldoende veilig zijn bij ongevallen. In werkelijkheid zijn EV’s ontworpen met de veiligheid van de batterij in het achterhoofd en worden er regelmatig uitgebreide veiligheidstests uitgevoerd.

Veiligheidsfuncties die de veiligheid verhogen

EV's hebben functies zoals versterkte accuframes, automatische ontkoppeling van accu's bij botsingen en structurele ontwerpoplossingen die accu's beschermen bij ongevallen.

Resultaten crashtests

Crashtests met EV's hebben aangetoond dat ze even veilig, zo niet veiliger kunnen zijn dan traditionele voertuigen met verbrandingsmotoren. In veel gevallen hebben elektrische voertuigen uitzonderlijk goed gepresteerd in verschillende ongevalscenario's.

Mythe 9: EV’s zijn ongeschikt voor lange reizen

Veel potentiële kopers van EV's zijn bang dat EV’s ongeschikt zijn voor langere reizen vanwege de beperkte actieradius. Vooruitgang in zowel de EV-technologie als de oplaadinfrastructuur neemt deze zorg echter geleidelijk weg.

Bereikangst overwinnen

"Range anxiety", de angst dat de batterij leeg raakt, kan geminimaliseerd worden door van tevoren routes met oplaadpunten te plannen en gebruik te maken van laadstations onderweg.

EV's voor lange afstanden

Verschillende EV-modellen bieden voldoende actieradius, waardoor langere reizen een haalbare optie worden. Bovendien zorgt de groeiende laadinfrastructuur ervoor dat het steeds gemakkelijker wordt om een geschikt laadstation te vinden.

Mythe 10: Het is moeilijk om laadstations te vinden

De overtuiging dat het moeilijk is om laadstations te vinden is een misvatting die EV-kopers vaak afschrikt. In werkelijkheid groeit de laadinfrastructuur snel.

De groeiende laadinfrastructuur

Veel overheden, bedrijven en energieleveranciers investeren zwaar in de uitbreiding van het netwerk voor het opladen van EV's, waardoor het toegankelijker en gemakkelijker wordt voor EV-eigenaars.

Laadstations vinden is gemakkelijk

Smartphone-apps en online platformen bieden realtime informatie over de locatie en beschikbaarheid van oplaadstations, waardoor het gemakkelijker dan ooit is om onderweg het opladen te plannen.

Mythe 11: EV's zijn te stil om veilig te zijn

Veiligheidsproblemen in verband met het geluid van EV's hebben geleid tot de misvatting dat ze een gevaar vormen voor voetgangers. Dit probleem wordt echter aangepakt door middel van regelgeving en technologie.

Veiligheid voor voetgangers aanpakken

Om de veiligheid van voetgangers te verbeteren, vereist de regelgeving in veel landen dat EV's bij lage snelheden geluid maken om voetgangers op hun aanwezigheid te attenderen.

Regelgeving over geluidsgeneratie voor EV's

Fabrikanten van EV's gebruiken geluidsgeneratiesystemen in hun voertuigen om ervoor te zorgen dat ze voldoende hoorbaar zijn bij lage snelheden, vooral in stedelijke omgevingen.

Mythe 12: De productie van batterijen voor EV's is niet duurzaam

Duurzaamheidskwesties rond de productie van EV-batterijen is een andere mythe die om opheldering vraagt.

Duurzame productiemethoden

De auto-industrie streeft actief naar duurzame productiemethoden voor batterijen, waaronder verantwoorde extractie van grondstoffen en een lager energieverbruik bij de productie van batterijen.

Engagement van de industrie voor duurzaamheid

Veel grote autofabrikanten streven naar duurzaamheidsdoelstellingen met initiatieven die gericht zijn op het verminderen van de koolstofvoetafdruk van de batterijproductie en het minimaliseren van afval.