Automotive fleet & remarketingdiensten

Automotive Fleet
Automotive fleet & remarketing

Optimalisering van de remarketingketen van gebruikte voertuigen

De remarketingactiviteit vormt een cruciaal onderdeel van de strategie van de mobiliteitspelers. DEKRA biedt een consistent dienstengamma aan om de remarketingketen van gebruikte voertuigen te optimaliseren.
Fleetoperaties om:
  • hoogstaande diensten te verlenen om de verkoop en rendabiliteit van de vloot te verhogen;
  • de processen te controleren en te beheren om zo de doorlooptijd en kosten te optimaliseren;
  • flexibiliteit en variabiliteit te stimuleren;
  • op te treden als een betrouwbare derde partij;
  • de remarketing aan de hand van procesomschrijvingen, rapporten, documenten, ... te vereenvoudigen en te beveiligen.
Remarketingoperaties om:
  • het klantenportfolio uit te breiden om zo uw transactieprijzen te beschermen;
  • de remarketingdoorlooptijd te drukken en zo rotatie te stimuleren;
  • uw voorraad te beperken om de financiële resultaten te verbeteren;
  • te meten en te beheren om zo te anticiperen op de toekomstige strategieën;
  • de transactiewaarden te verhogen.