Certificering erkende koets- en schilderwerkherstellers

Vergewis u ervan dat uw netwerk van erkende koetswerkherstellers conform uw kwaliteits- en veiligheidscriteria handelen.

Als verzekeraar, verhuurder of constructeur, rekent u op uw officieel herstelnetwerk om kwalitatieve herstellingen uit te voeren.
In deze context hebben de verschillende actoren van de sector specifieke behoeften. Uw klanten willen zekerheid aangaande de kwaliteit van de herstellingen en een goede klantenbeleving. U hebt nood aan transparantie en harmonisatie van de kwaliteit van uw officieel herstelnetwerk. Herstellers hebben er alle baat bij om met respect voor de specificaties van de opdrachtgever te handelen om meer opdrachten te krijgen. De DEKRA Audit en certificering voor koets- en schilderwerkherstellers voldoet aan al deze noden.
DEKRA helpt hierbij door te onderzoeken of:
 • De werkmiddelen en gebruikte materialen conform gebruikt worden en voldoen aan de hedendaagse technieken
 • De werknemers van de hersteller voldoende opleiding en training genieten
 • Eventuele onderaannemers conform handelen
 • De kwaliteit van de uitgevoerde herstellingen voldoet
Onze specialisten nemen een neutrale, professionele en constructieve houding aan, zowel op vlak van het naleven van de standaarden en normen, als om na te gaan of de uiteindelijk uitgevoerde werken correct werden uitgevoerd.
De DEKRA Certificering is onderworpen aan een strikte interne procedure, wat garandeert dat:
 • De gecertificeerde herstellers voldoen aan de hoge kwaliteitsnormen van DEKRA
 • Enkel de ondernemingen die garant staan voor kwaliteitsvolle herstellingen en service worden gecertificeerd
Onze diensten omvatten:
 • Uitrol van organisatie- en auditcampagnes
 • Ontwerp/Validatie van de auditchecklist
 • Rapportering van de resultaten aan uw organisatie en aan de netwerkactoren
 • Aflevering van het internationaal DEKRA Standard Inspection for Body- and Paint Shops Seal, met een geldigheid van 2 jaar.
DEKRA biedt :
 • Een volledige proces-uitrol, van conceptie tot rapportering
 • Een gedegen expertise van onze auditeurs inzake methodologie en aanbevelingen
 • Een optreden als neutrale derde partij
Contacteer ons
DEKRA Belgium NV - Afd. Automotive Solutions - Audit & Consulting

Leuvensesteenweg 510 bus 4/30

1930 Zaventem