Expertise en inspectie

Voertuigexpertises en -inspecties na ongeval, calamiteit of schade door derden

DEKRA Expert bekijkt schade aan personenwagen

In samenspraak met de hersteller en in opdracht van de verzekerings- of leasingmaatschappij, voeren wij expertises en inspecties uit voor alle voertuigtypes en dit na een ongeval, na schade door derden of schades veroorzaakt door calamiteiten, zoals bijvoorbeeld hagel of storm.

Waarom DEKRA?

  • Onze baanexperten kunnen expertises uitvoeren bij uw klant, bij diens hersteller en dit in alle Belgische provincies.
  • Uw klant kan ook zonder afspraak naar ons komen: wij bieden een drive-in-service aan in elk van onze zes vestigingen in België.
  • Wij voorzien in onze vestigingen een weekendpermanentie voor vrachtwagens en opleggers.
  • Dankzij onze gespecialiseerde hagelteams, teams beeldexpertise en totaalverlies kunnen we onze personeelsbezetting snel aanpassen aan de behoefte van de klant in geval van calamiteiten of grote drukte.
  • Al onze teams worden centraal aangestuurd: één dispatching, één postbus, één front office en automatische creatie van dossiers.

Snelle en kostenbesparende afhandeling dankzij beeldexpertise

Na een ongeval geeft de verzekeraar een opdracht aan een hersteller. Die laatste maakt foto’s en stuurt deze naar DEKRA. Ons team beeldexpertise bekijkt deze beelden. Op basis hiervan keuren wij het bestek van de hersteller goed of af. In het laatste geval bepalen we of meer informatie nodig is, door bijvoorbeeld één van onze baanexperten te sturen. Hierdoor wordt de klant ontzorgd en bespaart de verzekeringsmaatschappij of leasingmaatschappij kosten. Al onze beeldexpertises worden altijd binnen de 4 uur behandeld. Wij zijn verbonden met de Informex- en UBench-platformen.

U wenst meer te weten over onze expertisediensten?