DEKRA Compliance

Onze belofte

Integriteit, betrouwbaarheid en neutraliteit zijn van cruciaal belang bij DEKRA. Niet alleen het gedrag van onze organisatie als geheel, maar ook het gedrag van elk individu heeft een aanzienlijke invloed op DEKRA's reputatie en onze onafhankelijkheid bij het uitvoeren van onze diensten en officiële taken. Onze klanten en zakenpartners mogen verwachten dat iedereen die bij DEKRA werkt - medewerkers, leidinggevenden, directeuren en bestuursleden - hoge ethische normen hanteert, hun verplichtingen betrouwbaar nakomt en optreedt als een eerlijke zakenpartner.
Duidelijke regels zijn daarbij van belang om te allen tijde te weten wat wel en niet mag. Met de DEKRA compliance-richtlijnen hebben we bij DEKRA voor onszelf wereldwijd bindende gedragsregels opgesteld die ethisch en rechtmatig handelen van alle medewerkers en management van DEKRA vereisen.
De speciaal opgerichte DEKRA Compliance Organisatie helpt management en medewerkers bij het oplossen van specifieke vraagstukken en/of vragen. Het is de plicht van het hele management van de onderneming om deze principes in praktijk te brengen en ze actief te communiceren, naast ervoor te zorgen dat ze systematisch worden nageleefd binnen hun verantwoordelijkheidsgebied.
Om compliance op alle niveaus en binnen alle sectoren bij DEKRA te waarborgen, hebben we een meldingssysteem voor klokkenluiders ingesteld. We moedigen medewerkers ten zeerste aan om er gebruik van te maken. Als u iets ziet, zeg dan iets. Uw tips kunnen anoniem worden gemeld, maar als u uw naam wilt gebruiken, loopt u geen enkel risico omdat u door de wet en het beleid van DEKRA bent beschermd tegen vergelding.