Observatie

Spoor misbruik op in een wettelijk kader

Vaststellen van misbruik bij letselschade of arbeidsongeschiktheid ligt erg gevoelig, omdat dit vaak moeilijk te bewijzen is. Wordt u als verzekeraar of als bedrijf echter geconfronteerd met dossiers arbeidsongeschiktheid of langdurige ziekte, dan kunnen wij voor u uitzoeken wat er precies aan de hand is.
Het team van DEKRA Investigations helpt verzekeraars en bedrijven om dergelijke misbruiken op te sporen. Zelf voeren we uiteraard geen gezondheidsonderzoek uit omdat dit wettelijk verboden is. Na een uitgebreid achtergrondonderzoek en via observatie brengen we de tijdsbesteding van de betrokkene in kaart. We houden rekening met alle wettelijke bepalingen inzake privacy. Wij verzamelen voor u de nodige bewijslast, die u later kunt gebruiken in de rechtbank of in een minnelijke procedure.
Meer informatie over observatie?
Contacteer ons
DEKRA Belgium NV - Afd. Investigations

Leuvensesteenweg 510 bus 4/30

1930 Zaventem