Inspectie pre-einde Leasing Contract

Neutrale inspectie in aanwezigheid van de bestuurder net voor het einde van de Leasingperiode

U als Fleet- of HR manager, weet hoe belangrijk het is om correct de schades aan een voertuig van uw vloot vast te stellen vooraleer het voertuig bij einde contract terug gaat naar de leasingmaatschappij.
Hiervoor kan u beroep doen op DEKRA in de hoedanigheid van neutrale derde partij en specialist.
Samen met de vorige bestuurder van het voertuig beoordelen we de visuele status van het voertuig. We noteren wat aanvaardbare gebruiksschade is en wat niet. We stellen de herstelmethode vast en ramen de schade zoals die geraamd wordt bij teruggave aan de leasingmaatschappij.
Onze diensten omvatten onder andere:
 • Afspraak met bestuurder
 • Vaststelling van aanvaardbare en niet-aanvaardbare binnen- en buitenschade
 • Foto illustratie van vastgestelde schades
 • Check op aanwezigheid van alle toebehoren, sleutels, documenten, …
 • Ondertekening inspectieverslag door de bestuurder
 • Raming van de schadekost
 • Opmaken en ter beschikkingstelling aan Fleet- of HR manager van finaal rapport met geraamde schadekost
 • Optioneel: Batterijtest voor elektrische en hybride voertuigen
Op die manier kan u als Fleet- of HR manager:
 • Uw medewerkers sensibiliseren op het “goede huisvader gebruik” van hun firmawagen
 • Eventuele niet-aanvaardbare gebruiksschade bij de bestuurder terugvorderen in lijn met uw Fleet policy
 • Bepaalde schades vooralsnog laten herstellen voordat de wagen bij einde Leasingcontract teruggegeven wordt aan de Leasingmaatschappij
De inspecties kunnen zowel plaats vinden op uw bedrijf als gedecentraliseerd bij de bestuurder zelf of op één van onze locaties.
Contacteer ons
DEKRA Belgium NV - Afd. Automotive Solutions - Fleet & Remarketing

Leuvensesteenweg 510 bus 4/30

1930 Zaventem