Internationale schadebehandeling

Internationale schadebehandeling dankzij een sterk netwerk

DEKRA is door het Belgisch Bureau der Autoverzekeraars als correspondent van tal van buitenlandse verzekeraars in België erkend. Belgische verzekeraars kunnen voor hun buitenlandse autoschades gebruik maken van het DEKRA Claims kantorennetwerk in 16 landen en een partnernetwerk in 26 landen.
Als Belgische correspondent handelt DEKRA Claims Services de schade af voor rekening van de buitenlandse verzekeraar. De samenwerking met de klant inzake internationale schadebehandeling kan zeer ver gaan. Dankzij het coördinatiecentrum van DEKRA Claims Services genieten onze klanten van het gemak van één enkel contactpunt met één gesprekspartner voor alle dossiers. Ongeacht waar het ongeval zich voordeed en los van de nationaliteit van de derde partij stroomlijnen onze gespecialiseerde, meertalige teams de communicatie en brengen alle betrokken partijen in het dossier samen. Internationale dossiers kunnen daardoor op lokaal niveau worden afgehandeld. Voor de klant heeft deze aanpak een aantal grote voordelen:
  • Eén enkel contactpunt
  • Sneller en efficiënter beheerproces
  • Geen taalbarrières
  • Grotere tevredenheid bij verzekeringnemers
  • Overeenstemming met binnenlandse en internationale regelgeving
  • Kostenbeperking
U wenst meer te weten over onze internationale schadebehandeling?
Contacteer ons
DEKRA Belgium NV - Afd. Claims Services

Leuvensesteenweg 510 bus 4/30

1930 Zaventem