Diefstalonderzoek Fiets

In België worden er jaarlijks maar liefst 38.000 fietsen gestolen (cijfer 2023). Als verzekeraar is de kans groot dat u dagelijks met dergelijke diefstaldossiers te maken krijgt. Maar is de claim van de verzekerde rechtmatig? Is aan de polisvoorwaarden voldaan?
Het toegewijde team van DEKRA Investigations staat voor u klaar om de ware toedracht van de diefstal te onderzoeken en levert hierbij de nodige bewijzen zowel à charge als à décharge.
Onze doelgerichte aanpak omvat:
 • Een gespecialiseerd team van vergunde inspecteurs
 • Een Specifieke benadering voor diefstalonderzoek inclusief voorstudie, OSINT screening, Fysieke bezoeken (houder fiets)
 • Optionele onderzoeken bij knipperlichten:
  • Bezoek aan de plaats van diefstal,
  • Buurtonderzoek,
  • Bezoek aan de Politie,
  • Bezoek aan getuigen,
  • Uitgebreide rapportage.
Meer weten over diefstalonderzoek voor de fiets?
Contacteer ons
DEKRA Belgium NV - Afd. Investigations

Leuvensesteenweg 510 bus 4/30

1930 Zaventem