Audits/ Assessments van merkstandaarden, commerciële campagnes en garanties

Vergewis u ervan dat uw standaarden, commerciële campagnes en auditaanvragen op een juiste wijze door het dealernetwerk wordt nageleefd

Constructeurs, automotive organisaties en dealergroepen vertrouwen op hun verkoopnetwerk om hun merkimago te promoten en de klantentevredenheid te verzekeren. Wij helpen hierbij door te onderzoeken of:
 • De normen en standaarden door het netwerk worden nageleefd
 • De door de constructeur/ organisatie toegekende budgetten correct worden gebruikt
 • Het personeel en de gebouwen beantwoorden aan de merknormen
Onze specialisten nemen een neutrale, professionele en constructieve positie in. Dit zowel op vlak van het naleven van de standaarden en normen, als om na te gaan of de bonussen voor de te bereiken commerciële normen correct werden toegewezen. We voeren eveneens garantieaudits uit.
Onze diensten omvatten:
 • Uitrol van organisatie- en auditcampagnes
 • Ontwerp van de auditchecklist
 • Opleiding van de auditeur
 • Analyse van de resultaten
 • Voorstellen van een actieplan
 • Rapportering van de resultaten aan de netwerkactoren en aan de constructeur/ organisatie
DEKRA biedt:
 • Een volledige procesuitrol, van conceptie tot rapportering
 • Een gedegen expertise van onze auditeurs inzake methodologie en aanbevelingen
 • Een optreden als neutrale derde partij voor de constructeur/ organisatie
Contacteer ons
DEKRA Belgium NV - Afd. Automotive Solutions - Audit & Consulting

Leuvensesteenweg 510 bus 4/30

1930 Zaventem