Visie

Wij zijn de wereldwijde partner voor een veilige en duurzame wereld

Onze visie is om, met ons 100-jarig bestaan in 2025, de wereldwijde partner te zijn voor een veilige en duurzame wereld.
Veiligheid en beveiliging behoren tot de basisbehoeften van de mens en zijn net zo essentieel als de lucht die we inademen. Het is uiterst belangrijk, vooral in onze hoogontwikkelde wereld, dat we veiligheid en zekerheid nooit als vanzelfsprekend beschouwen. Als een van 's werelds toonaangevende leveranciers van deskundige diensten zet DEKRA zich al sinds de oprichting van het bedrijf in 1925 in voor een veiligere wereld. In de loop der jaren heeft onze expertise een belangrijke bijdrage geleverd aan het verminderen van het risico op ongevallen en letsel.
Voor ons betekent veiligheid ook duurzaam handelen, om onze wereld voor toekomstige generaties te behouden. We hebben maar één wereld en daar zijn we samen verantwoordelijk voor.

Als leider op het gebied van testen, certificeren en inspecteren, is het onze visie om ervoor te zorgen dat producten, bedrijfsmiddelen en technologieën veilig, betrouwbaar en duurzaam zijn - onze rol is om mensen vertrouwen te geven.

Stan Zurkiewicz CEO en Voorzitter van de Raad van Bestuur DEKRA e.V. en DEKRA SE

Wij zorgen voor veiligheid en duurzaamheid op het werk, thuis en onderweg

Veiligheid is een basisbehoefte voor iedereen. Verwondingen en sterfgevallen die te voorkomen zijn, gebeuren op het werk, thuis en onderweg. We weten dat veel ongevallen vermeden kunnen worden. Daarom willen we helpen het aantal te verminderen door:
  • ondersteuning van de ontwikkeling, de specificatie, het gebruik en het onderhoud van technische apparaten en uitrusting die op de weg, op het werk of thuis worden gebruikt;
  • het ontwikkelen en verbeteren van normen en richtlijnen die optimale veiligheidsprestaties garanderen;
  • het bevorderen van veiligheidsbewustzijn, veiligheidskennis en veiligheidsgericht gedrag.

Onze werknemers zijn onze drijvende kracht en identiteit

De beste doelen en visies zijn zinloos zonder de mensen erachter die erin geloven, ernaar leven en er elke dag aan werken om ze te bereiken. Bij DEKRA bereiken we onze ambitieuze en belangrijke doelen alleen samen. Daarom legden we onszelf vijf belangrijke waarde op, deze noemen we ‘People Values’. De waarden vormen een leidraad voor het dagelijkse gedrag van alle DEKRA-medewerkers over de hele wereld. Deze vijf People Values zijn:
Verantwoordelijkheid voor veiligheid
Iedereen bij DEKRA leeft elke dag onze veiligheidsnormen na. Wij beschouwen veiligheid als een echt voordeel voor ons, onze klanten, onze stakeholders, onze families en vrienden. We fungeren als rolmodellen om veiligheid te garanderen - tijdens ons werk en daarbuiten.
Klantgerichtheid
Iedereen bij DEKRA draagt bij aan klanttevredenheid. We vragen ons voortdurend af waardoor onze klanten ons werk waarderen. En we voldoen elke dag aan die verwachtingen binnen het geldige kader van DEKRA.
Ondernemerschap
Iedereen bij DEKRA heeft ondernemerskennis. Het creëren van kansen, het omarmen van persoonlijke verantwoordelijkheid en het toepassen van economisch denken zijn typische houdingen van onze cultuur, diep verankerd in het DNA van DEKRA.
Teamgeest
Iedereen bij DEKRA werkt samen om een positieve en productieve werksfeer te creëren. Werken als een team, elkaar steunen en kennis delen vormen de basis voor het succes en de toekomstige groei van ons bedrijf. Samenwerking, wederzijds respect en partnerschap kenmerken ons handelen.
Integriteit
Van iedereen bij DEKRA mag verwacht worden dat hij of zij oprecht en eerlijk is. We volgen de wetten en handelen volgens ethische principes. We komen onze verbintenissen na en nemen persoonlijke verantwoordelijkheid voor onze daden. We handelen neutraal en onafhankelijk bij het uitvoeren van onze diensten.

Onze bedrijfsprincipes

We hebben zeven bedrijfsprincipes ontwikkeld, onze strategische vereisten om onze visie om te zetten in actie. Deze zeven bedrijfsprincipes zijn:
Economisch succes
Economisch succes betekent voor ons het bereiken van winstgevende groei. Dit garandeert onze onafhankelijkheid en ons vermogen om veiligheid te garanderen. Daarnaast richten we ons op duidelijke langetermijnstrategieën, die we implementeren met efficiënte werkwijzen en processen. De resultaten van ons succes investeren we consequent in de toekomst van ons bedrijf.
Groei
Substantiële groei garandeert de realisatie van onze missie om veiligheid te garanderen volgens de statuten van onze oprichters. Dankzij groei kunnen steeds meer mensen profiteren van onze veiligheidsoplossingen op werk, thuis en onderweg. Groei stelt ons in staat onze innovatie- en investeringsactiviteiten te intensiveren, zodat we onze concurrentiekracht versterken. Onze groei stelt ons in staat om een sterke partner te zijn voor klanten van elke omvang en om onze werknemers zekere banen te bieden. We richten ons op organische groei, die we selectief aanvullen met strategische overnames en partnerships met mensen.
Focus op de klant
We kennen onze klanten en stellen hun behoeften centraal in onze acties. We bewijzen dat we een klantgerichte organisatie zijn - elke dag opnieuw - met al onze diensten, in alles wat we doen, overal ter wereld. Want klanttevredenheid bepaalt het succes van ons bedrijf.
Globalisering
We volgen onze missie wereldwijd. Onze diensten garanderen veiligheid op alle continenten. Globalisering ondersteunt onze groei en stelt ons in staat onze marktpositie uit te breiden. Een wereldwijde oriëntatie maakt intensieve samenwerking met onze internationale klanten mogelijk. Bovendien versterkt globalisering de positionering van ons merk als thought leader op het gebied van wereldwijde veiligheid. Ons personeelsbeleid ondersteunt en vraagt om verdere internationalisering van onze mensen.
Innovatie
We willen vroegtijdig anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. We geven ze actief vorm en ontwerpen oplossingen om onze missie te vervullen ten voordele van onze klanten en voor de voortdurende ontwikkeling van onze organisatie. In die zin moedigt ons bedrijf creativiteit en voortdurend leren aan. Het toont zich bereid om risico's te nemen, de nodige middelen ter beschikking te stellen en te zorgen voor een cultuur van open informatie en communicatie in het hele bedrijf.
Integratie
Samenwerking maakt ons sterk: onze bedrijfscultuur stimuleert samenwerking over organisatorische grenzen heen - zowel binnen DEKRA als met onze partners. We streven consequent naar het versterken van elkaar om de efficiëntie en effectiviteit van onze werkstructuren en processen te bevorderen. We stimuleren het delen van kennis en ervaring via onze netwerken en technologische hulpmiddelen. We bundelen diensten zodat onze klanten profiteren van onze totaaloplossingen. We bevorderen de interne teamgeest, omdat we een DEKRA-familie zijn.
Focus op mensen
Onze competente en toegewijde mensen zijn de belangrijkste drijvende kracht achter ons bedrijf. Onze visie impliceert een sterke focus op mensen. Sociale en technische expertise, creativiteit en innovatie, motivatie en betrokkenheid zijn onmisbaar bij onze mensen. Daarom geven we hun de ruimte om proactief te zijn en ondernemerschap te beoefenen. De nadruk ligt hierdoor op deelname aan het succes van het bedrijf en het nemen van individuele verantwoordelijkheid. We zorgen voor een aantrekkelijke werkomgeving, gelijke kansen en gerichte ontwikkeling van mensen.