Bemiddeling

Efficiëntie door empathie

Bemiddeling is een klassieke, doch vaak de meest doeltreffende methode om geschillen tussen twee of meer partijen op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan bouwschade, schade door menselijke fouten of lichamelijke schade met een percentage blijvende ongeschiktheid. Onze opgeleide experten nemen een neutrale rol aan en gaan steeds op zoek naar een minnelijke oplossing. U heeft er immers meestal alle belang bij om een tijd- en geldverslindende rechtszaak te vermijden - en alle kopzorgen die daarbij horen.
De bemiddelaar legt geen beslissing op, maar helpt de partijen om tot een wederzijds aanvaarde oplossing te komen. Zijn belangrijkste taak is om de situatie voor elke partij te analyseren, de communicatie tussen de partijen te structureren en te stimuleren. Samen komen we zo tot een concrete oplossing op de lange termijn. Kortom: de mediator streeft naar een win-winsituatie waar alle partijen voordeel bij hebben. Indien de partijen tot een akkoord komen, zet de bemiddelaar alles op papier.
Meer informatie over bemiddeling?
Contacteer ons
DEKRA Belgium NV - Afd. Investigations

Leuvensesteenweg 510 bus 4/30

1930 Zaventem