Inspectie arbeidsongevallen

Onderzoek en advies

De afhandeling van arbeidsongevallen met fysieke schade is vaak een complexe zaak. Als verzekeraar hanteert u in deze dossiers een acceptatiepolitiek die bepaalt of de claim al dan niet als arbeidsongeval kan bestempeld worden. In dergelijke dossiers heeft het slachtoffer een voordeel wanneer zijn ongeval als arbeidsongeval geregeld wordt. Hierdoor zijn misbruiken niet ondenkbaar en worden bv. sportongevallen in het weekend als arbeidsongeval op maandagochtend aangegeven.
Heeft u als werkgever of verzekeraar twijfels bij een arbeidsongeval? Wij treden voor u op als deskundige die de omstandigheden van het ongeval van naderbij onderzoekt.
 Meer informatie over inspectie van arbeidsongevallen?
Contacteer ons
DEKRA Belgium NV - Afd. Investigations

Leuvensesteenweg 510 bus 4/30

1930 Zaventem