Non-automotive Expertises

Begroting van alle niet-voertuiggerelateerde en stoffelijke schades
DEKRA Non-Automotive

Inspectie en expertise voor marine, gebouwen en bouwsector

Schade-expertise en taxatie van gebouwen, transport- en bouwsector is de kernactiviteit van DEKRA non-Automotive. Wij helpen u als verzekeraar, onafhankelijk expert voor expertises en tegenexpertises voor alle niet-voertuig gerelateerde stoffelijke schade. Wij ‘expertiseren’ complexe en grote schades, bepalen de waarde van onroerend goed, voeren plaatsbeschrijvingen uit en taxeren waardevolle voorwerpen. Onze dienstverlening is vooral gericht op verzekeringsmaatschappijen, rechtbanken, advocaten, notarissen, openbare besturen en vennootschappen.
Wij kunnen u helpen met:
  • Expertise van bedrijfs- en vastgoedschade
  • Complexe en grote schades
  • Liability
  • Expertise voor rechtsbijstand dossiers
  • Plaatsbeschrijvingen