Ondanks gematigde wereldwijde groei

Beste omzet ooit voor DEKRA in 2023

30 nov 2023 Corporate
  • Met haar kernactiviteiten boekte DEKRA in de eerste 10 maanden van 2023 een dubbelcijferige groei
  • Voor het hele jaar verwacht de onderneming een historisch omzetrecord van meer dan vier miljard euro
  • Voor het hele jaar verwacht de onderneming een historisch omzetrecord van meer dan vier miljard euro
  • Ondanks de gematigde verwachting voor de wereldwijde economische ontwikkeling in 2024, voorspelt DEKRA extra groei, mede op basis van haar sterke marktpositie in de TIC-industrie, vertrouwensrelaties met meer dan 500.000 klanten wereldwijd en een veelbelovende dienstenportfolio gericht op toekomstige technologieën
  • De business area’s Kunstmatige Intelligentie en Duurzaamheid zullen met dubbele cijfers groeien

“Tot nu toe is 2023 voor DEKRA een uitstekend jaar geweest”, aldus Stan Zurkiewicz, CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van DEKRA in zijn voorlopige terugblik op het jaar. “We zijn er vrij zeker van dat we over het hele jaar een omzet van meer dan vier miljard euro zullen behalen. Dat is een historische primeur voor DEKRA waarmee we vanzelfsprekend erg tevreden zijn.” Alle serviceafdelingen en -regio’s zullen hun omzetresultaten van 2022 naar verwachting aanzienlijk overtreffen, terwijl sommige zelfs een sterke dubbelcijferige groei zullen realiseren.

Naast uitstekende omzetcijfers meldt DEKRA dat haar Strategy 2025 op schema ligt en vruchten begint af te werpen. De onderneming heeft op haar strategische groeigebieden Kunstmatige Intelligentie, Cybersecurity, Duurzaamheid en Toekomstige Mobiliteit met succes trainings-, advies-, test- en inspectiediensten geïntroduceerd. Daarmee bevestigt DEKRAhaar rol als strategische partner op deze gebieden en binnen de gehele waardeketen.
Terwijl de totale test-, inspectie- en certificeringssector (TIC-sector) naar verwachting jaarlijks met ongeveer 5% zal groeien, voorspelt DEKRA voor de komende jaren een tweecijferige groei binnen haar toekomstige business area’s. De onderneming is goed gepositioneerd om exponentieel te profiteren van deze opwaartse trend en wil zich graag onderscheiden van haar concurrenten.

Kunstmatige intelligentie (AI): DEKRA ondersteunt overheden en commissies bij de ontwikkeling van regelgevende kaders

Een jaar na de marktintroductie van ChatGPT is het duidelijk dat generatieve AI productiviteit kan transformeren, levens kan redden, ongelijkheid kan reduceren en nog veel meer. “Kunstmatige intelligentie is een echte gamechanger. Maar ook AI kan niet boven de wet staan, en zal zich aan bepaalde regels moeten houden. Zonder dergelijke regels kan deze krachtige technologie onze economieën, onze gezondheid en zelfs de vrede in gevaar brengen”, legt de CEO van DEKRA uit.
Vanwege haar diepgaande kennis van technologie en data evenals tientallen jaren ervaring met assurance-processen, is DEKRA gevraagd om verschillende regeringen en commissies te adviseren bij de ontwikkeling van dergelijke regelgevingskaders. Zo adviseerde de onderneming het Duitse federale ministerie voor verkeer en digitale infrastructuur over de G7-gedragscode. Als volledig onpartijdige en onafhankelijke onderneming lobbyt DEKRA niet voor een bepaald taalmodel of een bepaalde technologie. “Onze focus is er uitsluitend op gericht ervoor te zorgen dat de AI-revolutie op een veilige manier plaatsvindt”, voegt Stan Zurkiewicz toe.
Over de hele wereld werken regeringen en instellingen, met verschillende prioriteiten, aan regelgevende kaders. Het Europese voorstel uit 2021 voor een AI-verordening heeft bijvoorbeeld tot doel uniforme normen in de EU vast te stellen voor de invoering, de uitrol en het gebruik van AI-systemen, waarbij de grondrechten van burgers worden beschermd tegen potentiële negatieve gevolgen. Het voorstel bevat verschillende regels voor verschillende risiconiveaus, van onaanvaardbaar tot minimaal risico. Burgerscores, cognitieve gedragsmanipulatie en real-time gezichtsherkenning zijn geheel uitgesloten van het gebruik van AI. Over de ontwerpverordening wordt momenteel onderhandeld.
Het uitvoeringsbesluit inzake veilige en betrouwbare kunstmatige intelligentie (“Executive Order on Safe, Secure, and Trustworthy Artificial Intelligence”), dat in oktober 2023 door de Verenigde Staten is uitgevaardigd, roept op tot opstelling van normen voor de veiligheid en beveiliging van AI, aanpassingen aan de privacyregels voor de aanpak van de nieuwe risico's van AI en acties ter bescherming van het recht en de burgerrechten. Het slaat ook een brug naar de EU-wetgeving. Door in oktober 2023 de “Gedragscode” van de G7 te ondertekenen, hebben zeven toonaangevende geïndustrialiseerde landen – Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, het VK en de VS – zich ertoe verbonden om geavanceerde AI-systemen op basis van elf gezamenlijk overeengekomen principes te ontwikkelen.
Andere mondiaal relevante wetgevingsinitiatieven zijn gaande in China, Australië, het Verenigd Koninkrijk en andere regio's.
Verder zijn er op het gebied van de AI-normalisatie verschillende normalisatie-instituten bezig met de ontwikkeling van standaarden voor AI-systemen.

Dienstenportfolio voor het testen en certificeren van AI, cybersecurity en andere digitale oplossingen groeit snel

In 2023 was DEKRA een van de pionierende TIC-ondernemingen die een eerste reeks diensten voor het testen van AI op de markt bracht. Daarnaast heeft DEKRA in samenwerking met PwC en het innovatiefonds van de stad Hamburg een joint venture voor het testen en certificeren van AI opgericht onder de naam CertifAI.
Tevens werkt de onderneming aan het digitaliseren en automatiseren van haar diensten. Zo zet DEKRA voor het inspecteren van besloten ruimtes nu robots in om ervoor te zorgen dat menselijke inspecteurs geen gevaar lopen. Dankzij strategische investeringen in de in Zwitserland gevestigde onderneming Spearhead is DEKRA verder in staat om bij aanrijdingen volledig op afstand een eerste inschatting te geven van de schade aan een voertuig door onmiddellijk sensor- en telematicagegevens te verzamelen.
“Door samen te werken met overheden, universiteiten en toonaangevende technologiebedrijven zoals AIShield van Bosch, bevinden we ons in een uitstekende positie om test-, inspectie- en certificeringsdiensten voor kunstmatige intelligentie en andere digitale diensten te bieden, met name op het gebied van cybersecurity”, verklaart Stan Zurkiewicz. “En dat is precies wat we in onze Strategy 2025 voor ogen hadden. We verwachten de komende jaren een exponentiële groei in deze business en zijn van plan om onze concurrenten met een ongeëvenaarde reeks diensten voor te blijven.”

Duurzaamheid: Als groot voorstander van de COP28-doelen biedt DEKRA meer dan 500 aan duurzaamheid gerelateerde diensten aan

DEKRA maakt haar debuut op de COP28, de jaarlijkse conferentie van de Verenigde Naties over klimaatverandering. De onderneming is groot voorstander van de COP28-doelen om tegen 2030 de capaciteit aan hernieuwbare energie te verdrievoudigen en de energie-efficiëntie in alle sectoren te verdubbelen.
“We zullen de klimaatactie moeten versnellen. Veel van de COP28-doelen vereisen internationale en branche-overstijgende samenwerking, maar snellere innovatiecycli kunnen leiden tot toenemende risico's op het gebied van veiligheid en beveiliging”, licht de CEO van DEKRA toe. “Wij kunnen de belangrijkste belanghebbenden hierbij ondersteunen om ervoor te zorgen dat de wereld de klimaatactie op een veilige manier kan versnellen. We bieden meer dan 500 aan duurzaamheid gerelateerde diensten, van CO2-voetafdruk- en levenscyclusanalyses tot inspecties van de waterstofinfrastructuur evenals ESG-audits en adviesdiensten.”

Autorisatie van geaccrediteerde onafhankelijke auditinstellingen voor duurzaamheidsrapportages

In Europa verwacht de onderneming een sterke vraag naar haar dienstenportfolio in reactie op de Duitse wet op de toeleveringsketen (“Lieferkettengesetz”) en de EU-richtlijn duurzaamheidsrapportage door bedrijven. Met betrekking tot deze richtlijn dringt DEKRA er echter bij de nationale beleidsmakers op aan om onafhankelijke geaccrediteerde instellingen voor uitvoering van technische audits, zoals DEKRA, tot deze markt toe te laten.
Op grond van de EU-richtlijn moeten tegen 2026 meer dan 50.000 bedrijven duurzaamheidsverslagen indienen, bijna vier keer zoveel als nu. Zelfs kleinere bedrijven, die geen eigen rapporten hoeven op te stellen, zijn dan verplicht om gegevens met hun klanten te delen. Deze gegevens moeten gedegen, transparant en verifieerbaar zijn, aangezien externe verificatie verplicht wordt op grond van de richtlijn. In veel EU-landen mogen alleen accountantskantoren deze markt bedienen. “Indien de EU-richtlijn op een dusdanige wijze in nationale wetgeving wordt omgezet, zou dat resulteren in een ernstig nadeel, met name voor de kleine en middelgrote ondernemingen in Europa”, aldus Stan Zurkiewicz, “omdat accountantskantoren mogelijk niet beschikken over de technische expertise die nodig is om alle richtlijngerelateerde gegevens op een gedegen en efficiënte wijze te rapporteren. Daardoor zal het auditproces waarschijnlijk duur en tijdrovend worden.”

Mobiliteit van de toekomst: Omvangrijke investeringen van DEKRA zorgen voor indrukwekkende successen

De testfaciliteiten van de onderneming op het Lausitzring-circuit van DEKRA in het Duitse Klettwitz worden snel uitgebreid om binnen de komende twee jaar 's werelds meest uitgebreide onafhankelijke testlocatie voor automated en connected driving te creëren. In samenwerking met autofabrikanten, leveranciers en onderzoeksinstellingen zijn nieuwe cursussen opgezet die inmiddels meer dan 80 procent van de werkelijke verkeersscenario's beslaan. Met de nieuwe, unieke banen kan DEKRA haar klanten nog beter ondersteunen bij het testen van de veiligheid van hun rijhulpsystemen en functies voor automatisch rijden.
Op het gebied van elektrische voertuigen biedt DEKRA een geavanceerde batterijtest die in slechts enkele minuten een zeer nauwkeurige meting van de gezondheidstoestand van EV-batterijen afgeeft. De test werd onlangs bekroond met de Innovatieprijs van de Duitse mobiliteitssector.

Verwachting voor 2024: verdere groei

DEKRA verwacht een volatiele macro-economische situatie en lastige randvoorwaarden. Desondanks vertrouwt de onderneming op verdere groei, mede op basis van haar sterke marktpositie in de TIC-industrie, vertrouwensrelaties met meer dan 500.000 klanten wereldwijd en een veelbelovende dienstenportfolio voor toekomstige technologieën.
“We hebben veel vertrouwen in de kwaliteit van onze diensten, in de mensen die ze leveren en in ons strategische kader. Daarmee zal DEKRA in 2024 blijven groeien en een belangrijke bijdrage leveren aan het veiliger maken van de wereld”, vat de CEO van DEKRA samen.