Plaatsbeschrijvingen

Vermijd betwistingen achteraf

U kunt beroep doen op DEKRA als onafhankelijke expert voor de opmaak van een plaatsbeschrijving. Een plaatsbeschrijving is een al dan niet tegensprekelijk opgemaakte schriftelijke vaststelling van de staat van een onroerend goed. Wij voeren plaatsbeschrijvingen uit bij aanvang en einde verhuur en voor de aanvang van (ver)bouwwerkzaamheden, zoals ingrijpende wegenis- en rioleringswerken. U kunt ook beroep doen op DEKRA in het kader van de aan- of verkoop van een onroerend goed.
Onze plaatsbeschrijvingen voeren wij steeds met zorg uit, opdat u over een kwalitatief en onbetwistbaar en rechtsgeldig document beschikt. Dit alles is van essentieel belang om latere discussies te voorkomen.
Wenst u meer te weten over deze dienstverlening?
Contacteer ons
DEKRA Belgium NV - Afd. Non-Automotive Expertise

Noorderlaan 101

2030 Antwerpen

DEKRA Belgium NV - Afd. Non-Automotive Expertise

Port Arthurlaan 16

9000 Gent

DEKRA Belgium NV - Afd. Non-Automotive Expertise

Leuvensesteenweg 510 bus 4/30

1930 Zaventem